Skuldkvot: en viktig måttstock inom ekonomi

Skuldkvot illustration

Inom ekonomin finns det många nyckelindikatorer som hjälper till att mäta en individs eller ett företags finansiella hälsa. En av dessa indikatorer är skuldkvoten, som på senare tid har fått allt större uppmärksamhet. Skuldkvoten används av långivare, investerare och ekonomiska rådgivare för att bedöma risk och lönsamhet. Men vad är egentligen skuldkvoten, och varför är … Läs mer