Beslut taget för personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget

Den 29 maj tog riksdagen beslut om att personer födda 1957 ska kompenseras för utebliven skattesänkning. När det gäller födda 1959 senareläggs höjningen av åldersgränsen så att även den årskullen får det förhöjda grundavdraget, som sänker skatten på pension, från januari det år de ska fylla 67. Läs hela nyheten här